Nieuws: 13-05-2015 Beheren, onderhouden en financieren

Zoals iedereen ondertussen weet zijn ook de gebiedsbeheerders op zoek naar extra middelen om het onderhoud aan de gebieden en de faciliteiten in deze gebieden te ondersteunen. In de vorm van verdienmodellen of een helpende hand, immers de steun vanuit de overheid valt grotendeels weg en voor ieder natuurgebied apart entree heffen is ook niet wenselijk.

Mountainbikers geven het voorbeeld

Mountainbikers nemen wat dat betreft al jaren het voortouw en onderhouden en financieren al bijna alle regionale routes in Noord Holland volledig zelf. Maar de exploitatie van een recreatiegebied bestaat helaas uit meer dan het onderhouden van een mountainbikeroute, ook de overige paden, toegangswegen, weides, omliggende bossen etc. etc. etc. verdienen zo nu en dan wat TLC.

In Spaarnwoude betekent dit dat de beheerder actief de mogelijkheden onderzoekt om meer evenementen toe te laten in het gebied. Soms conflicteren dergelijke evenementen met de wensen die wij als mountainbikers hebben, denk daarbij aan (tijdelijk) afgesloten routes of extra onderhoud aan de route na een evenement. Wel merken wij dat we via MTB-Noordwest, MTB-Geestmerambacht, MTB-Spaarnwoude e.a. steeds betere afspraken kunnen maken met de beheerders over onderhoud, uitbreidingen en kleine evenementen, de mountainbiker heeft namelijk via deze partijen een gezicht gekregen en is dus te bereiken. Juist door deze korte lijnen en de nauwe samenwerking met de beheerders en organisatoren van evenementen denken wij het meest optimale resultaat te behalen en hopen we de overlast voor de mountainbikers tot een minimum te beperken en de mogelijkheden voor de mountainbikers optimaal te benutten en waar mogelijk uit te breiden.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |