21-03-2020 Mountainbikers blij

Het Noordhollands Dagblad is net zo positief in haar berichtgeving als wij in onze nieuwsbrief. Inmiddels, wellicht nav het krantenartikel, heeft zich iemand bij ons gemeld die wel lelijk ten val is gekomen op de route als gevolg van de sabotage praktijken. De fietser is ten val gekomen door een tak die bewust in een onoverzichtelijke bocht van de route is geplaatst. Gelukkig geen ernstig lichamelijk letsel, maar ‘slechts’ een mogelijk lichte hersenschudding, schrammen, blauwe plekken en materiele schade.

Lees hieronder het artikel uit het Noordhollands dagblad:
Mountainbikegroep Team MTB Noordwest is blij met de uitspraak van de Raad van State om niet meer te tornen aan het zuidelijke mountainbike parkoers bij Schoorl. ,,De legaliteit van de huidige route staat nu niet meer ter discussie’’, stelt de groep in een mailbericht aan de mountainbikers.

Bezwaarmaker Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen was van mening dat een vergunning nodig was voor het mountainbikeparkoers. De provincie, Staatsbosbeheer en MTB Noordwest stelden echter dat voor de huidige route destijds geen vergunning nodig was omdat de route niet is aangelegd, maar ontstaan door gebruikmaking van bestaande paden. ,,Dit gebruik is in 1996 gereguleerd door het toewijzen van paden voor terreinfietsers, die al aanwezig waren in het gebied.’’

Team MTB Noordwest wijst erop dat er nog twee procedures lopen. Om te beginnen moet de rechter oordelen over de sabotage aan de nieuwe (noordelijke) route, die nog niet in gebruik is. Een drietal verdachten mag zich binnenkort verantwoorden voor de strafrechter. Al sinds 2016 hebben de mountainbikers last van vandalisme, vooral in de omgeving van Groet. Er worden gaten gegraven en boomstammen op het parcours gelegd. In augustus zijn verdachten aangehouden.

Het vandalisme is overigens niet gestopt. In januari constateerde Staatsbosbeheer dat er in de zuidelijke route gaten waren gegraven van een halve meter diep, die vervolgens waren gecamoufleerd. Tot ongelukken heeft het vandalisme volgens Erik Boschman van MTB Noordwest nooit geleid.

Bezwaren
De tweede procedure gaat om de aanlegvergunning voor de nieuwe route. ,,Deze procedure loopt voorspoedig en we verwachten dat een en ander binnenkort ter inzage zal liggen. Als we reëel zijn, dienen we er rekening mee te houden dat ook tegen deze vergunning bezwaren zullen worden geuit. We hopen dat het voorgaande traject en alle door ons gewonnen rechtszaken tot nieuwe inzichten leiden bij de bezwaarmakers.’’

De MTB-groep stelt dat het beter zou zijn om het geld en de moeite die nu besteed wordt ’aan dit soort oneindige trajecten’ gestopt wordt in natuurontwikkeling en initiatieven om er samen uit te komen. ,,Net zoals we dat gewoon waren voordat deze partijen van buiten ten tonele verschenen.’’

De nieuwe route is dus nog niet te berijden. ,,Hij is nog niet af, er moeten nog trajecten wijzigen en er ontbreekt nog een vergunning om de route aan te leggen. De reeds aanwezige stukken van de nieuwe route en de wandelpaden daaromheen blijven dus verboden om te fietsen en de gemeente zal dat handhaven.’’

 

18-03-2020 Colletje buitencategorie

Goed nieuws, voor de mountainbiker, de recreant en de natuur in de Schoorlse Duinen. Vandaag, 18 maart 2020, heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het hoger beroep tegen de uitspraak van de meervoudige kamer van de Rechtbank in Haarlem. Het hoger beroep is ongegrond verklaard. 

Dit is belangrijk nieuws, omdat daarmee de illegaliteit van de huidige route niet meer ter discussie staat. Na 6 jaar procederen kan de Natuurbeschermingsvergunning voor het verplaatsen en verlengen niet meer worden betwist. De succesvolle regulering en scheiding van recreatiestromen blijft bestaan en de bestaande route van Schoorl is 100% legaal. Dit is de korte versie: wil je meer weten over de achtergrond, status en de nog andere lopende juridische procedures? Pak dan een lekker drankje en lees rustig verder

Waar ging deze rechtszaak ook al weer over? 

De bezwaarmaker is van mening dat de huidige route, die er al bijna 24 jaar ligt, destijds illegaal is aangelegd en heden ten dage alsnog passend beoordeeld zou moeten worden. Deze ‘passende beoordeling’ beoordeelt de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Schoorlse duinen.  De bezwaarmaker bestrijdt de argumentatie van de Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en MTB Noordwest, die stellen dat voor de huidige route destijds geen vergunning nodig was. Immers, de route is niet aangelegd, maar ontstaan door gebruikmaking van bestaande paden. Dit gebruik is in 1996 gereguleerd door het toewijzen van te berijden paden voor terreinfietsers, die al aanwezig waren in het gebied. Daarmee was deze maatregel een schoolvoorbeeld van hoe je er voor kon zorgen dat de natuur kan floreren en alle recreanten kunnen genieten van het vele moois dat de Schoorlse Duinen te bieden hebben. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, omdat de bestaande route in het beheerplan als bestaand gebruik is opgenomen en daarom geen vergunning vereist is. De Raad van State heeft deze uitspraak nu definitief bevestigd

Wat loopt er nog meer? 

In het verleden hebben we dit traject vaker vergeleken met de beklimming van een berg van de buitencategorie. Alleen met een grondige voorbereiding, conditie, doorzettingsvermogen en ondersteuning kom je aan de top. We staan nu op de top en het uitzicht is prachtig! 
Voor wat betreft de juridische procedures hebben we de top nu wel bereikt – de hoogste rechters hebben geoordeeld - maar er lopen nog wel twee procedures. Wel kunnen we na 6 jaar van procedures constateren dat onze inzet niet voor niets is geweest. 

In de kern lopen er dus nog twee belangrijke procedures; 
Allereerst voeren we al enige tijd samen met Staatsbosbeheer een procedure om ervoor te zorgen dat de rechter een oordeel gaat geven over de sabotage aan de nieuwe route. Na een gewonnen artikel 12-procedure mag een drietal verdachten zich binnenkort eindelijk gaan verantwoorden voor de strafrechter. Wij hopen op een duidelijke stellingname tegen: het voor eigen rechter spelen, een vergoeding voor de door ons geleden schade en dat de verdachten stoppen met het vernielen van de natuur en andermans eigendom. 

Als tweede loopt er een procedure voor het verkrijgen van een aanlegvergunning voor de nieuwe route. Deze procedure loopt voorspoedig en we verwachten dat e.e.a. binnenkort ter inzage zal liggen. Als we reëel zijn, dienen we er rekening mee te houden dat ook tegen de verlening van deze vergunning bezwaren zullen worden geuit. We hopen dat het voorgaande traject en alle door ons gewonnen rechtszaken tot nieuwe inzichten leiden bij de bezwaarmakers. De natuur en maatschappij zijn echt vele malen beter af als we het geld en de moeite die nu besteed wordt aan dit soort oneindige trajecten gestopt wordt in natuurontwikkeling en initiatieven om er ‘samen’ uit te komen. Net zoals we dat gewoon waren voordat deze partijen van buiten ten tonele verschenen. 

Is de nieuwe route nu al te rijden? 

Ho, ho, ho….hold your (steel)horses, niet zo snel. We snappen jullie ongeduld maar de nieuwe route is nog niet af, er moeten nog trajecten wijzigen en er ontbreekt nog een vergunning om de route aan te leggen. De reeds aanwezige stukken van de nieuwe route (en als vanzelfsprekend de wandelpaden daarom heen) blijven dus verboden om te fietsen en er zal handhavend worden opgetreden. Met alle betrokkenen zetten we ons als vanouds in om zo snel mogelijk tot opening over te gaan, maar voor nu is geduld nog noodzakelijk.

Met dit mooie resultaat willen we ook graag van de gelegenheid gebruik maken om de harde werkers op de achtergrond te bedanken. Bij deze dan ook een virtueel applaus voor;

  • iedereen binnen Staatsbosbeheer die een bijdrage geleverd heeft;
  • de externe projectleider ingehuurd door Staatsbosbeheer;
  • onze advocaat mr. Lucinda Hoogewerf  “Van Diepen van der Kroef Advocaten”(als je ooit juridische bijstand nodig hebt moet je ze bellen ;-) );
  • de MTB Noordwesters die jarenlang vrijwillig bergen(van de buitencategorie) tijd en energie gestoken hebben om dit voor elkaar te fietsen.

En als laatste een bedankje aan jullie, onze achterban, voor de niet aflatende steun, het in ons gestelde vertrouwen, de bemoedigende woorden en de sponsoring en donaties! Zonder jullie hadden we dit mooie resultaat niet bereikt. Dankjewel! 

Het is wederom aangetoond. Samen kunnen we de hoogste bergen aan. Veel sterkte in deze bijzondere Corona-tijd en gezondheid toegewenst voor jou en je al je naasten. 
Blijf gezond….fiets!(Maar houdt wel 1,5mtr afstand)

Team MTB Noordwest.

22-02-2020 Start Ride With The Locals

Zondag 1maart start de eerste Ride With The Locals 2020.

Ben je MTB-Noordwest lid (ivm de verzekering is alleen donateur helaas niet voldoende) en wil je in een ongedwongen sfeer over de mooiste paden en singletracks rijden, soulmates ontmoeten en slap ouwehoeren over alles wat je bezighoud op fietsgebied? Meld je dan nu gratis aan voor de eerste Ride With The Locals 2020, door ons een email te sturen.


   
Het is een ‘social ride’ geen instructie maar voorrijden. Er wordt gereden in kleine groepen op een tempo welke voor iedereen bij te houden is en na afloop kun je op eigen kosten nagenieten met koffie en taart.

Wat heb ik nodig?
- een helm in goede staat
- een goed functionerende en veilige fiets
- een toegangskaart voor het NHD (duinkaart)
- geschikte kleding (houdt rekening met het weer)
- drinken, eten, reserve onderdelen en tooltje
- GSM met noodnummer (ICE) en of op papier
- goed humeur en wat geld voor koffie/gebak na afloop. 

Wanneer en waar starten we?
Zondag 1 maart om 8:30 uur starten we bij de Oude Keuken, Oude Parklaan 117 Parklaan, 1901 ZZ Castricum alwaar we ook eindigen rond 10:30 uur.
   
Parkeren; mocht je met de auto komen, kan op de parkeerplaats aldaar of bij de Johanneshof en dan op de fiets; lijkt het net of je van huis komt fietsen.

Enne….
Organisatie, begeleiders, en vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de ride……..dussssssss.

12-11-2019 Bezoek Raad van State

Afgelopen maandag waren we weer te gast bij de Raad van State op de Kneuterdijk in Den Haag. Deze keer ging het, gek genoeg, over de huidige mountainbikeroute in Schoorl die al sinds 1996 tot volle tevredenheid van iedereen in gebruik is. Het ging deze keer dus niet over de nieuwe uitbreiding van de mountainbikeroute. 

Vorig jaar september konden wij jullie informeren dat de meervoudige kamer in Haarlem alle bezwaren op de verleende NB-wet vergunning van de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen uit Heemskerk heeft afgewezen. De stichting heeft naar aanleiding van die uitspraak hoger beroep aangetekend. Deze zaak diende maandag voor de meervoudige kamer bij de Raad van State in Den Haag. Natuurbelang is van mening dat de huidige route, die er al bijna 24 jaar ligt, ook nog passend beoordeeld zou moeten worden. Deze ‘passende beoordeling’ beoordeelt de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Schoorlse duinen. Natuurbelang bestrijdt de argumentatie van de Provincie Noord Holland, Staatsbosbeheer en MTB Noordwest, die stellen dat voor de huidige route destijds geen vergunning nodig was. Immers de route is niet aangelegd, maar ontstaan door gebruikmaking van bestaande paden. Dit gebruik is in 1996 gereguleerd door het toewijzen van te berijden paden die al aanwezig waren in het gebied. Daarmee was deze maatregel een schoolvoorbeeld voor hoe je er voor kon zorgen dat de natuur kan floreren en alle recreanten kunnen genieten van het vele moois dat de Schoorlse Duinen te bieden hebben. Alle genoemde partijen hebben gister de tijd gehad om hun standpunten nader toe te lichten en de Raad van State heeft alle vragen kunnen stellen. Aan het einde van de zitting konden we ook nog  goed aangeven, waarom Staatsbosbeheer en MTB Noordwest dit traject feitelijk ook begonnen zijn; het vergroten van de stilte in het westelijke deel van de Schoorlse duinen zodat Staatsbosbeheer hier natuurdoelstellingen kan behalen. Deze natuurdoelstellingen komen door alle juridische procedures helaas slechts langzaam dichterbij. Laten we niet vergeten dat Staatsbosbeheer er ook, en voornamelijk, is voor het natuurbelang. Als afsluiting gaf de Raad ons mee waarschijnlijk 12 weken nodig te hebben voor een uitspraak. Wij zien deze uitspraak met vertrouwen tegemoet. 

Positief is wel dat er geen hoger beroep is aangetekend tegen het onderdeel van de NB-wet vergunning voor de nieuwe Noord- en Middenlus. Daarmee zijn we een stap(je) dichterbij het eindresultaat.

Natuurlijk is nu voor jullie de vraag wanneer we nu eindelijk eens kunnen gaan fietsen op de nieuwe lussen? Helaas kunnen we daar nog geen antwoord op geven.
 
Bedankt voor jullie support!

06-10-2019 MTB Trail Award in the pocket!

MTB-Noordwest wint de MTB Trail Awards-aanmoedigingsprijs. Afgelopen zaterdag was een delegatie van MTB Noordwest aanwezig op de ‘MTB Summit 2019’.
Een dag bedoeld voor verenigingen, clubs, stichtingen en vrijwilligers die zich bezighouden met het onderhoud en de aanleg van mountainbikeroutes.
De organisatie is in handen van Tracks & Trails, NTFU, IMBA Europe en vindt plaats bij gastheer Specialized in ’s-Heerenberg, op steenworp afstand van de mountainbikeroute van Montferland.

Het thema van de derde editie was ‘Verdieping’. Tijdens de summit vertelden sprekers over mountainbiken en de invloed op de bodem, erfgoed, flora & fauna en kregen we informatie over aansprakelijkheid en het belang van contracten en verzekeringen.
De professionalisering van het onderhoud en aanleg stelt namelijk eisen aan de werkzaamheden en de organisaties die het onderhoud uitvoeren. Terreineigenaren stellen ook steeds meer eisen aan het gebruik van hun terrein voor recreatie. Niet alleen vanuit het oogpunt van flora & fauna, maar steeds meer vanuit de aansprakelijkheid.

Na de sprekers was het tijd om buiten te spelen; er stonden 30 testfietsen van Specialized klaar die we flink de sporen konden geven op de 26km lange Montferland route. Deze route krijgt binnenkort trouwens een ‘make over’ van Tracks & Trails!

Na het gezellige speelkwartier van anderhalf uur was het tijd voor herstel…..in de vorm van Beer&Burgers en slap geouwehoer over mountainbiken en het onderhouden van MTB routes en alles wat daarbij komt kijken.

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de MTB Trail Awards-No dig no ride! De MTB Trail Awards is een overkoepelende en onafhankelijke organisatie met als missie het bevorderen van de aanleg van MTB trails in Nederland. MTB Trail Awards zet zich in voor de erkenning van vrijwilligers en regionale baanbouwers.

MTB Noordwest werd blij verrast met de ‘aanmoedigingsprijs’; een mooie waardering voor alle vrijwilligers, leden, donateurs, sponsoren, partners en iedereen die ons een warm hart toedraagt. De tomeloze inzet van de afgelopen 8,5 jaar qua onderhoud, aanleg, belangenbehartiging en de manier waarop MTB Noordwest dat doet was reden voor de jury om deze prijs aan MTB Noordwest uit te reiken. We kregen de Trail award,  een duurzame eikenhouten routepaal met plaquette, en enkele mooie prijzen(een mooie bos bloemen, een lekkere fles biologische wijn en een Kärcher mobiele fietsreiniger) uitgereikt door de de general manager van IMBA Europe, Mark Torsius.

De overige winnaars zijn:
De gouden schop (beste route): Amerongen-MTB Utrechtse Heuvelrug
Meest natuurvriendelijke route: Amerongen-MTB Utrechtse Heuvelrug
Beste bikepark: Groningen DirtPark Groningen
Beste nieuwe Route: Ede-MTB Zuid Veluwe

Vol trots en met een dikke eikenhouten paal achterin keerden we terug naar Noordwest Nederland.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |