06-10-2019 MTB Trail Award in the pocket!

MTB-Noordwest wint de MTB Trail Awards-aanmoedigingsprijs. Afgelopen zaterdag was een delegatie van MTB Noordwest aanwezig op de ‘MTB Summit 2019’.
Een dag bedoeld voor verenigingen, clubs, stichtingen en vrijwilligers die zich bezighouden met het onderhoud en de aanleg van mountainbikeroutes.
De organisatie is in handen van Tracks & Trails, NTFU, IMBA Europe en vindt plaats bij gastheer Specialized in ’s-Heerenberg, op steenworp afstand van de mountainbikeroute van Montferland.

Het thema van de derde editie was ‘Verdieping’. Tijdens de summit vertelden sprekers over mountainbiken en de invloed op de bodem, erfgoed, flora & fauna en kregen we informatie over aansprakelijkheid en het belang van contracten en verzekeringen.
De professionalisering van het onderhoud en aanleg stelt namelijk eisen aan de werkzaamheden en de organisaties die het onderhoud uitvoeren. Terreineigenaren stellen ook steeds meer eisen aan het gebruik van hun terrein voor recreatie. Niet alleen vanuit het oogpunt van flora & fauna, maar steeds meer vanuit de aansprakelijkheid.

Na de sprekers was het tijd om buiten te spelen; er stonden 30 testfietsen van Specialized klaar die we flink de sporen konden geven op de 26km lange Montferland route. Deze route krijgt binnenkort trouwens een ‘make over’ van Tracks & Trails!

Na het gezellige speelkwartier van anderhalf uur was het tijd voor herstel…..in de vorm van Beer&Burgers en slap geouwehoer over mountainbiken en het onderhouden van MTB routes en alles wat daarbij komt kijken.

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de MTB Trail Awards-No dig no ride! De MTB Trail Awards is een overkoepelende en onafhankelijke organisatie met als missie het bevorderen van de aanleg van MTB trails in Nederland. MTB Trail Awards zet zich in voor de erkenning van vrijwilligers en regionale baanbouwers.

MTB Noordwest werd blij verrast met de ‘aanmoedigingsprijs’; een mooie waardering voor alle vrijwilligers, leden, donateurs, sponsoren, partners en iedereen die ons een warm hart toedraagt. De tomeloze inzet van de afgelopen 8,5 jaar qua onderhoud, aanleg, belangenbehartiging en de manier waarop MTB Noordwest dat doet was reden voor de jury om deze prijs aan MTB Noordwest uit te reiken. We kregen de Trail award,  een duurzame eikenhouten routepaal met plaquette, en enkele mooie prijzen(een mooie bos bloemen, een lekkere fles biologische wijn en een Kärcher mobiele fietsreiniger) uitgereikt door de de general manager van IMBA Europe, Mark Torsius.

De overige winnaars zijn:
De gouden schop (beste route): Amerongen-MTB Utrechtse Heuvelrug
Meest natuurvriendelijke route: Amerongen-MTB Utrechtse Heuvelrug
Beste bikepark: Groningen DirtPark Groningen
Beste nieuwe Route: Ede-MTB Zuid Veluwe

Vol trots en met een dikke eikenhouten paal achterin keerden we terug naar Noordwest Nederland.

 

26-09-2019 Ladies Ride 9 oktober 2019

Only for ladies, o.l.v. Bikesports zijn alle ladies weer welkom; van topper tot tobber. Mits in het bezit van een goed werkende, veilige fiets en een helm.

We starten woensdag 9 oktober 2019 om 08:30h bij De Oude Keuken; Oude Parklaan 117, Castricum (op het Duin & Bosch terrein). We rijden een mooie route door de duinen en bos o.l.v. een lokale gids. Heb je nog geen duinkaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat? Deze kan je ter plekke aanschaffen bij de automaat, alleen per pin!

Komt allen, gezelligheid en lekker gezond bezig zijn in een prachtige omgeving staan voorop! Helm en goed werkende en technisch in orde zijnde fiets verplicht! Meerijden is uiteraard geheel op eigen risico.

08-07-2019 Overleg PWN opgeschort

Het bestuur, onze denktank en onze diverse afgevaardigden waren het er al over eens; PWN zegt wel te willen participeren maar blijft gewoon de komende jaren aan haar eigen beleid vasthouden. Overleg lijkt weinig zin te hebben en dus vinden we het jammer dat PWN niet naar de toekomst durft te kijken. Wij als MTB-Noordwest kijken vooruit en gaan ons nu meer focussen via de politiek richting provincie. Onderstaand de motie die unaniem is aangenomen door de ledenvergadering en de toelichting hoe het (voor een deel) zo gekomen is:

Motie van de ALV ter vergadering bijeen op 27/6/2019. 

* PWN is van mening dat de fietsmaatregel goed zal blijven werken in de toekomst. Ook met de toenemende recreatiedruk. Ons standpunt echter: Toenemende druk betekent - zonder adequaat en preventief onderhoud - schade, schade betekent in het huidige beleid van PWN afsluitingen. Afsluitingen betekent nog meer druk op bestaande paden. Wij zijn een groot tegenstander van ‘wildrijden’, maar kunnen onze achterban niet aan de ketting leggen. Hoe meer de mogelijkheden worden ingeperkt, hoe slechter de communicatie, hoe groter de kans op deze ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. 

* Wij zijn van mening dat een voldoende lange en uitdagende, goed aangelegde en onderhouden (met inbreng van MTB Noordwest) eigen route voor mountainbikers zonder tijdslimiet de enige oplossing is om huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden (natuurschade, recreatiedruk). Dit is een flink project maar is met vereende krachten een realistisch en bewezen werkend scenario. 

* Conclusie dat wij elkaars gemeenschappelijk belang wel zien maar verschillend denken over de oplossing. Wij geen enkele beweging bij PWN waarnemen en hoeven te verwachten. Ons duidelijk is geworden dat verder overleg op deze basis weinig zinvol en effectief is.

Toelichting en relaas:

MTB-Noordwest heeft in de Klankbordgroep van mei 2018 de nieuwe fietsmaatregel vernomen. Centraal stond in de presentatie en de daarin gestelde maatregelen en dat deze nodig zijn om natuurschade te voorkomen, die door voornamelijk de mountainbikers zou zijn veroorzaakt. MTB-Noordwest heeft in deze bijeenkomst aangegeven dat als er sprake is van natuurschade dit zeker ook door andere recreanten wordt veroorzaakt en dus hier onze verwondering over uit gesproken. Dit hebben we ook kunnen onderbouwen enerzijds met behulp van wetenschappelijke studies van derden en anderzijds door foto’s van de situaties ter plaatsen uit onze archieven en / of Google Earth. Ook is er geen verschil met andere paden in vergelijkbare delen van het gebied, waar MTB’en al nooit was toegestaan. Sterker, we hebben aangegeven dat deze maatregelen juist contraproductief gaan werken en de oorzaak is gelegen aan algemene toename in recreatie, langere droge periodes en een gebrek aan of verkeerd onderhoud.

Afsluiten van paden voor MTB’ers is contraproductief. Immers, meer intensiviteit op beperktere paden maakt het niet beter voor iedereen en het draagvlak voor de fietsmaatregel is negatief beïnvloedt. De mountainbikers moeten al sinds 2004 binnen de tijd- en gebiedszonering beperkt recreëren en hebben sinds dat moment al meer dan 20% van de paden verloren. Veelal ook landschappelijke mooie paden met daarin hoogtemeters. Dit wordt niet begrepen en als discriminerend ervaren. Zoals bekend kunnen wij dan ook niet achter deze maatregelen staan zeker ook, omdat er helaas geen wil was om minder ingrijpende oplossingen te onderzoeken.

De genomen maatregelen hebben er wel voor gezorgd dat onze vereniging stevig is doorgegroeid en dat vele andere partijen zich bij ons hebben aangesloten en schriftelijk hebben bevestigd zich in deze door ons te laten vertegenwoordigen. Daarmee behartigen wij de belangen van duizenden lokale mountainbikers, een flink aantal lokale middenstanders, horeca en andere verenigingen, die staan voor een evenwichtiger en duurzamer recreatiebeleid. Daartoe zijn wij ook ‘gemachtigd’ door deze diverse groep die onze zorgen deelt.

In de afgelopen 2 jaar zijn er vele veldbezoeken, excursies (waaronder naar de Utrechtse Heuvelrug), overleggen en een soort van pilot betreffende Duin en Bosch gehouden en georganiseerd. Dit deden we omdat we gemeenschappelijk belangen zien en we hoop hadden dat er spraken zou zijn van echte participatie, waarbij er met oog voor alle belangen verbeteringen te realiseren waren. Keer op keer blijkt dat helaas niet zo te zijn ondanks het steeds wederzijdse begrip.

Tussentijds (najaar 2018) communiceerde PWN dat de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen in overleg met de mountainbikers in de Klankbordgroep waren uitgevoerd. Er was geen enkele mogelijkheid om minder ingrijpende of andere maatregelen te testen of nog iets te wijzigen aan de ideeën van PWN. Ook kon er van compensatie met andere aantrekkelijke paden geen enkele sprake zijn. Uiteraard waren wij daar zeer verbaasd over. We hebben om opheldering gevraagd en deze tot op heden niet gekregen anders dan een herhaling van het standpunt; laten we het nog een keer uitleggen. Op ons signaal dat er van instemming geen sprake was terwijl dit wel zo werd gecommuniceerd was de reactie dat er iets was fout gegaan in de communicatie, het uitgezocht zou worden en daarna volgde stilte. En geen rectificatie dat de grootste belangenbehartigers zich absoluut niet in de maatregelen konden vinden. De leden worden netjes en in een prima sfeer aangehoord, maar feitelijk moeten we vaststellen dat de klankbordgroep zover wij kunnen zien nog geen echt en aantoonbaar effect gehad heeft op de door PWN bedachte en geïmplementeerde maatregelen.

Het deed ook de vraag rijzen wie PWN nu als vertegenwoordiger(s) zag van de mountainbikers. Was dat de Klankbordgroep bestaande uit een willekeurige groep aan mensen die in het verleden zich ooit hebben uitgesproken over de fietsmaatregel? Zonder enige weging / helderheid over wie nu welke achterban vertegenwoordigde. In al die jaren heeft PWN zich nooit afgevraagd of de samenstelling van de Klankbordgroep wel representatief is voor de recreatieve gebruikers.

In tegenstelling tot de communicatie vanuit PWN moeten we helaas dus vaststellen dat er van een echt overleg en participatie geen sprake is. Om te kijken of dit aan onze vertegenwoordigers lag zijn deze ook gewisseld, maar ook dat heeft niet geleid tot enige verbetering. De diverse bijeenkomsten waren in een plezierige sfeer maar maakte uiteindelijk (voorjaar 2019) toch duidelijk dat PWN gewoon haar eigen weg blijft volgen en in onze beleving stoïcijns verder gaat. Met alle suggesties die wij gedaan hebben tijdens de veldbezoeken, de pilot en overleg is helaas weinig tot niets gedaan. Ook niet als dat wel werd toegezegd.

Een toegezegde pilot (betreffende “Duin en Bosch”) bleek alles behalve een pilot en helaas is er niet geëxperimenteerd, nog zijn er nulmetingen gemaakt. Gewoon de situatie herstellen met de bekende PWN tijd- en gebiedszonering was de uniforme uitwerking. Begrijp ons goed wij pretenderen het ook niet allemaal beter te weten, maar hebben onderbouwd wel heel veel suggesties gedaan waarmee niets gedaan is. Zelfs inhoudelijk reacties ontbreken. Een langjarige beleidsmatige visie op duurzame recreatie van de verschillende recreantengroepen lijkt te ontbreken. Dit vertaald zich in onze beleving in een beleid van pappen en nathouden, hopen dat het overwaait en een herhaling van zetten. Omdat wij dit in onze vrije tijd doen en we graag effectief met ieder zijn tijd omgaan hebben we besloten het directe overleg met PWN op te schorten.

Zoals eerder gemeld zullen de demografische ontwikkelingen en als gevolg daarvan toenemende recreatie in combinatie met langere drogere periodes zorgen dat het huidige beleid steeds minder houdbaar wordt. De tijdsmaatregel is uniek in zijn soort en discrimineert een enkele recreantengroep zonder enige onderbouwing. PWN staat in deze ook alleen in dit beleid gezien de vele ontwikkelingen en de succesverhalen elders in het land en blijft zichzelf herhalen. Als alternatief van de steeds verdere inperking van de huidige mogelijkheden zien we als enige oplossing een aantrekkelijke MTB-route van voldoende lengte en aantrekkelijkheid, waarbij je elkaar niet in de weg zit, loopt of fietst. Een duurzame oplossing waarbij je de natuurschade wel echt kunt beperken en waarbij je een specifieke groep niet hoeft te discrimineren.

Wij staan voor duurzame oplossingen, middels structureel overleg en efficiënt samenwerken. Wij hopen in de toekomst wel te kunnen samenwerken met PWN in het belang van de natuur en recreatie in het mooie Noordhollands Duinreservaat.

07-10-2018 MTB Summit 2018

De NTFU organiseerde op 29 september samen met IMBA Europe, Tracks & Trails en Specialized de tweede editie van de Nederlandse Mountainbike Summit. Doel: vrijwilligers door kennisuitwisseling ondersteunen bij het onderhouden van ‘hun’ MTB-routes en bikeparks.

Het thema van deze summit was ‘partnerships’ en wij waren aanwezig met onze onderhoudspartner MKB bedrijfscertificering om een presentatie te geven over partnerships met bedrijven buiten de fietsindustrie en horeca.

De dag begon vroeg aangezien we om 09:30h op Specialized’s HQ werden verwacht in ‘s Heerenberg. Voor diegene die niet weten waar dat ligt, om in ‘s Heerenberg te komen rij je een stukje door Duitsland…….

Het onthaal was warm met alles wat een bikershart zich maar kan wensen; koffie, koek, vette bikes en gelijkgestemden;-) Het programma begon met een reeks presentaties over partnerships van o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een zorginstelling, IMBA Europe, Specialized, NTFU, Tracks&trails en diverse MTB clubs die een route onderhouden. Zeer leerzaam en goed om te zien dat het overal in het land goed gaat met de voorzieningen voor mountainbikers. Jammergenoeg blijven we in de regio NH nog steeds wat tegenstand ondervinden van een kleine groep en sommige beheerders. Maar vrees niet, we zitten er bovenop!

De laatste spreker was niemand minder dan Martin Söderström. Een inspirerende presentatie die na de ‘social ride’ op de route van Zeddam/Montferland nog gevolgd zou worden door een spectaculaire show van Martin met een schans vanaf het Specialized gebouw en een heel groot luchtkussen!

Voor de social ride stonden 40 glimmende Specialized bikes klaar, variërend van een XC race monster tot een freeride bike met trapondersteuning. Het weer was prachtig, de route uitdagend en soms zelfs stoffig. Na 25km konden we genieten van de dinershow met Martin Söderström e.a., en niet te vergeten bier, bockworst en burgers alles in een heerlijk avondzonnetje.

Tijdens het diner werden de MTB trail awards uitgereikt;

1. De Gouden Schop
Publieksprijs en verkiezing van de beste route op grond van rijervaring en onderhoud
Winnaar: Amerongen (MTB Utrechtse Heuvelrug) uit 3500 unieke stemmen

2. Meest toegankelijke MTB Trail
Winnaar: Rhenen
Weliswaar uitdagende route voor beginnende fietser maar toont wel aan waarom mountainbiken zo leuk kan zijn. Route grenst aan woonwijk, daarmee toegankelijk. Flinke wat hoogtemeters maar hellingspercentage is vrij laag waardoor beginners/junioren de route ook kunnen rijden.

3. Beste nieuwe MTB Trail
Winnaar: Maastricht(St-Pietersberg-Observant)
Afgelopen jaar is dezen route a een lang traject en veel overleg opgeleverd op een unieke locatie, St. Pietersberg ligt tegen centrum van Maastricht aan) met enorme hoogteverschillen (voor Nederlandse begrippen) en de nodige uitbreidingsmogelijkheden. De route na een lang traject en veel overleg is de route afgelopen jaar opgeleverd.

4. Meest Natuurvriendelijke MTB Trail
Winnaar: Veluwezoom
Er zijn wel veel ontwikkelingen op de Veluwe. Er zijn daar drie routes die aangelegd dan wel verbeterd gaan worden. De Natura 2000 aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd en worden aangevraagd.

5. Beste Bikepark
Winnaar: Roosendaal
In Roosendaal is afgelopen jaar een bikepark van absolute wereldklasse opgeleverd. Hoewel een zogenaamde pumptrack een op zichzelfstaande categorie bikepark betreft, verdient Roosendaal erkenning voor de uitmuntende kwaliteit, omvang en schaal van dit park. Eerder deze maand zijn er in Roosendaal al de Red Bull Pumptrack World Championships gehouden.

6. Aanmoedingsprijs
Winnaar: Zeddam (Montferland)
De aanmoedingsprijs gaat dit jaar naar de routebouwers van vereniging de Pedaleur. Dit dankzij hun tomeloze inzet en de vele activiteiten die rondom de route worden georganiseerd. Deze route en haar omgeving heeft grot potentie. Wij denken dat Montferland met een aantal kleine aanpassingen of vernieuwde segmenten kan streven naar een topnotering.

Geniet hier van de aftermovie.

Voldaan, een stuk wijzer en rozig keerden we weer naar huis terug. Op naar volgend jaar!

24-09-2018 MTB-A bridge too far

Op zaterdag 22 september brachten ongeveer 30 mountainbikers uit Noord Holland, Drenthe, Gelderland en Brabant een bezoek aan de regio Arnhem/Ede. Op het programma stond mountainbiken door een prachtige omgeving onder leiding van twee lokale gidsen, te combineren met de verhalen van operatie Market Garden en A Bridge Too Far..

Om 9 uur stipt was iedereen aanwezig en de koffie met appeltaart stonden klaar. Onder het genot van dit lekkers werden er 2 groepen gemaakt.
Vanuit het mountainbikemuseum fietsten we een mooie route door de natuur van de veluwe. De lunch werd perfect verzorgd door de ouders van de museumdirecteur. Midden in de natuur, op een prachtige plek werden we getrakteerd op heerlijke broodjes, tomatensoep, stroopwafels, drinken en gastvrijheid. We konden er weer tegenaan! Met volle buiken en frisse energie fietsten we richting de Ginkelse heide. Daar aangekomen konden we de eerste shows aanschouwen; de massale parachutistenlanding en de militaire optocht met voertuigen uit vervlogen tijden.
Na dit indrukwekkende spektakel vervolgden we de tocht en deden o.a. de beroemde John Frost brug in Arnhem aan, die je waarschijnlijk kent van de film of het boek ’een brug te ver/A Bridge Too Far’.
Ook werd er onderweg stil gestaan bij de verschillende herdenkingsplekken die de omgeving rijk is.
Ondanks het slechte weer van de eerdere dagen bleef de regen tot een uur of drie weg; het was bewolkt, maar prima fietsweer.
We sloten de dag af met een drankje, bitterbal en/of bbq bij het altijd gezellige en zeer interessante mountainbikemuseum.

Na een rondleidingen door het museum met honderden mountainbikes en duizenden onderdelen, gingen de meesten weer moe maar voldaan terug naar huis.
Een dank aan alle deelnemers en niet te vergeten reisleider Mike Moutainbike, de lokale gidsen, de ouders van Jeroen voor de verzorging en Jeroen van Roekel(Museumbaas). Allen bedankt voor een perfect evenement.

Tekst: Ray Holler
Foto: Johan Bruyn

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |