Privacyverklaring

De vereniging MTB-Noordwest kan persoonsgegevens van je verwerken omdat je donateur en/of lid of vrijwilliger van de vereniging bent, deelnemer bent aan een evenement dat door door MTB-Noordwest wordt georganiseerd, of omdat je contact hebt gehad met een medewerker van MTB-Noordwest. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke om gegevens het gaat, hoe lang ze bewaard, waarvoor ze gebruikt, met wie ze gedeeld en hoe ze beveiligd worden.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. MTB-Noordwest publiceert altijd de laatste versie van deze verklaring op de website van de vereniging onder https://mtb-noordwest.nl/privacyverklaring.html.

Persoonsgegevens lidmaatschap

Welke gegevens en waarvoor

Voor het lidmaatschap slaat MTB-Noordwest de volgende gegevens op: je volledige naam, adres, e-mailadres, bondsnummer en je geboortedatum. MTB-Noordwest gebruikt deze gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven, je aan te melden bij de KNWU/NTFU en je op te roepen voor officiƫle bijeenkomsten van de vereniging zoals de Algemene Ledenvergadering.

Als je ook deelneemt aan trainingen (type lidmaatschap “Lid+Trainingen”), geven we je naam en je e-mailadres door aan de organisatoren van de trainingen zodat zij met je kunnen afstemmen wanneer je op een training verwacht wordt.

Bewaartermijn

Elk (kalender-)jaar moet het lidmaatschap verlengd worden. Doe je dit niet, dan worden je gegevens nog drie maanden bewaard en daarna gewist. Je gegevens worden nog wel bewaard voor statistiek-doeleinden, maar deze zullen worden geanonimiseerd.

Persoonsgegevens donateurschap

Welke gegevens en waarvoor

Voor het donateurschap slaat MTB-Noordwest de volgende gegevens op: je volledige naam, adres, e-mailadres. MTB-Noordwest gebruikt deze gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven en de donateursbrief met felbegeerde sticker.

Bewaartermijn

Elk (kalender-)jaar moet het donateurschap verlengd worden. Doe je dit niet, dan worden je gegevens nog drie maanden bewaard en daaarna gewist. Je gegevens worden nog wel bewaard voor statistiek-doeleinden, maar deze zullen worden geanonimiseerd.

Persoonsgegevens vrijwilligers

Welke gegevens en waarvoor

Van vrijwilligers slaat MTB-Noordwest alleen de volgende gegevens op: je naam (zoals je die zelf opgegeven hebt, hoeft niet volledig te zijn), je e-mailadres en de vaardigheden die je zelf opgegeven hebt. MTB-Noordwest gebruikt deze gegevens voor het sturen van oproepen om mee te helpen aan klussen/evenementen.

Persoonsgegevens deelnemers evenementen

Welke gegevens en waarvoor

Van deelnemers aan evenementen slaat MTB-Noordwest de volgende gegevens op: je volledige naam, adres, e-mailadres. MTB-Noordwest gebruikt deze gegevens voor communicatie over een evenement waaraan je deelneemt, of voor aankondigingen van evenementen.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens in onze database totdat je zelf aangeeft dat je geen vrijwilliger meer wilt zijn. Eens in de drie jaar schonen we ons vrijwilligersbestand op. De kans bestaat dat je gegevens dan door ons worden gewist.

Persoonsgegevens Contact

Als je contact met MTB-Noordwest opneemt via e-mail of ons contactformulier op de website, zullen de gegevens die je ons daarbij verstrekt bij MTB-Noordwest worden opgeslagen. De bewaartermijn hangt sterk af van aard van het contact. MTB-Noordwest zal in ieder geval niet langer dan nodig is gegevens van je opslaan.

Beveiliging en gegevensdeling

Ons uitgangspunt is al vanaf de oprichting van MTB-Noordwest om niet meer gegevens op te slaan dan strikt noodzakelijk is. Voor alle bovengenoemde categorieƫn geldt dat MTB-Noordwest de bescherming van je gegevens serieus neemt, en passende maatregelen treft om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MTB-Noordwest verklaart dat persoonsgegevens nooit overgedragen of opgeslagen worden bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU, en verkaart dat zij nooit persoonsgegevens doorgeeft aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is.

Websitebezoek en cookies

MTB-Noordwest gebruikt geen systemen om website-bezoek te monitoren (tracking). Alleen voor een rudimentaire analyse van het aantal bezoekers wordt ‘s nachts een programma uitgevoerd. Behalve voor het forum (“Kletspraat”), gebruiken we geen cookies op onze website.

Bezwaar, correctie of verwijdering

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, de door MTB-Noordwest opgeslagen gegevens wilt inzien of laten verwijderen, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door MTB-Noordwest verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MTB-Noordwest op via https://mtb-noordwest.nl/contact