Nieuws: 24-05-2011 Onderhoudsdag Schoorl 3 juni

Op vrijdag 3 juni zal de eerste MTB-Noordwest onderhoudsdag plaatsvinden op het parcours van Schoorl. Alle mountainbikers die zich aangemeld hebben als vrijwilliger hebben hierover een mail ontvangen.

Voor nu zullen we op diverse plekken snippers gaan strooien op de route. Naar een duurzamere oplossing die binnen de marges van de Natura2000 wetgeving valt, word op dit moment druk gezocht door Staatbosbeheer. Wij hopen hier zeer binnenkort uitsluitsel over te krijgen. Tevens gaan we met Staatsbosbeheer kijken naar uitbreiding van de route naar het Noorden omdat de kans groot is dat het verbrande gebied op zeer korte termijn gekapt word en zal worden omgetoverd tot stuifduinen. Een MTB route in stuifduinen is niet te onderhouden dus moet er gezocht worden naar goede alternatieven. Grofweg gezegd zal het gedeelte van het parcours ten westen van de Julianaweg(het fietspad van Bergen naar de Berenkuil) komen te vervallen.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |