Nieuws: 04-06-2013 De nieuwe route in Schoorl

Naar aanleiding van de vele vragen omtrent de nieuw aan te leggen mountainbikeroute in Schoorl heeft Staatsbosbeheer Schoorl een korte update geschreven. We hopen dat met deze update veel vragen, die ons logischerwijs dagelijks gesteld worden, beantwoord zullen worden.

De aanleiding:

MTB-Noordwest 9 en Staatsbosbeheer zijn al enkele jaren met elkaar in gesprek over de MTB-route. In eerste instantie was dit een jaarlijks overleg over het beheer van de route en hulp bij het onderhoud aan de route door MTB Schoorl en MTB-Noordwest 9.

MTB-Noordwest 9 -> MTB-Noordwest

Na het aantreden van de regering Rutte-1 werd al snel duidelijk dat er drastisch bezuinigd zou worden op de financiering van het natuur- en recreatiebeheer bij Staatsbosbeheer. Toen de consequenties van de bezuinigingen in beeld kwamen, kwam het onderhoud aan de bestaande MTB-route ter discussie te staan. Na een overleg tussen MTB-Noordwest 9 en Staatsbosbeheer is vanuit de mountainbikers MTB-Noordwest opgericht. MTB-Noordwest heeft het onderhoud van de route op zich genomen, waarbij Staatsbosbeheer zorgt voor ondersteuning.

De branden

In de periode 2009-2011 woeden er in het duingebied verschillende duinbranden. Tijdens de laatste brand van 2011 is een aanzienlijk deel van het bos waar de huidige MTB-route doorheen loopt, verbrand.
Staatsbosbeheer heeft na al deze branden het maatregelenplan “Naar Gezonde Duinen” opgesteld. Hierin is gekeken naar het natuurbeheer, maar ook het recreatie aanbod.In dat plan staat onder andere dat het verbrande en aangetaste naaldbos omgevormd moest worden naar een open duinlandschap. 
Dat dit consequenties heeft voor het onderhoud aan de route is duidelijk. Daarom hebben Staatsbosbeheer en MTB-Noordwest een intentieovereenkomst opgesteld. Hierin hebben we afgesproken dat het deel van de mtb-route aan de kust zal verdwijnen en er een Middenlus voor terug komt. Deze lus zal gerealiseerd worden tussen de Zuidlus (het huidige tracé) en de Schoorlse Zeeweg. Daarnaast zal onderzocht worden of er ook een Noordlus, tussen de Schoorlse Zeeweg en Harger Parkeerplaats gerealiseerd kan worden.

Waar staan we nu?

Het afgelopen jaar heeft MTB-Noordwest het gewenste tracé van de Middenlus uitgezet. Hier heeft Staatsbosbeheer een Flora en Fauna check gedaan, waarna er enkele kleine aanpassingen zijn geweest.
Om de route aan te mogen leggen hebben wij (Staatsbosbeheer en MTB-Noordwest) verschillende vergunningen nodig van de Provincie Noord-Holland. Dit heeft te maken met de Natura-2000 status en de status als Aardkundig Monument van het Schoorls Duingebied.
Afgelopen maand is het tracé ingetekend op de kaart met internationale instandhoudingsdoelen van het duingebied.Een kaart waar Staatsbosbeheer zich aan dient te houden. Na overleg tussen MTB-Noordwest en Staatsbosbeheer is besloten om het ontwerp nu eerst te laten beoordelen door de Provincie. Ziet deze geen problemen, dan zal de vergunning voor de nieuwe route aangevraagd worden. Als de provincie ons adviseert om aanpassingen aan het tracé te doen, dan zullen we die wijzigingen aanbrengen (het verloop hiervan is al bekend) en dán de vergunning aan gaan vragen.

Het streven is om eind dit jaar de nieuwe route in gebruik te kunnen nemen.
Staatsbosbeheer Schoorl
MTB-Noordwest

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |