Nieuws: 06-11-2013 500 Schapen voor duinherstel Schoorl

Vanaf deze week kun je al fietsend door de Schoorlse Duinen weleens verrast worden door een onverwacht groot gezelschap…….. schapen. Staatsbosbeheer zet maar liefst 500 schapen in om heideherstel te bevorderen.

Staatsbosbeheer laat vanaf donderdag 7 november heideschapen in de Schoorsle Duinen grazen om het herstel van de verbrande heidegebieden te bevorderen. In deze heidegebieden is na de branden op veel plaatsen gras gaan groeien. Het inzetten van heideschapen is een prima maatregel om deze vergrassing tegen te gaan. In de loop van donderdag komt schaapherder Marijke Dirkson met de eerste kudde van 250 schapen in de Schoorlse Duinen aan. Zondag komt er een tweede kudde van 250 schapen. De 500 schapen gaan met name op het Groote Ganzenveld en de Mariavlakte aan de slag. In 40 dagen tijd moeten de schapen daar het meeste gras opvreten om zo het heideherstel te bevorderen.

Heide herstel

Op het voedselarme zand van de Schoorlse Duinen kon de heide prima groeien zonder begrazing. Door de branden zijn er heel veel voedingsstoffen vrijgekomen. Met name grassoorten zoals helm en zandzegge profiteren hiervan. De heide kan zich in zo’n situatie heel moeilijk herstellen en de oude heidevelden veranderen in gras. Hierdoor verdwijnen bijzondere planten- en diersoorten. Schapen hebben een sterke voorkeur voor gras en zo kan het proces van “vergrassing” prima met een kudde worden aangepakt. Twee jaar geleden hebben om dezelfde reden 20 dagen schapen in de Schoorlse Duinen gelopen. Het gras is toen flink teruggedrongen.

Opmerkelijke resultaten

In het Noordhollands Duinreservaat in Bergen, wordt sinds 2011 met de kuddes van Marijke gewerkt. Beheerder PWN is erg blij met de resultaten. Elk seizoen wordt er heel veel gras weggevreten en ook de verbrande stukken duin herstellen zich goed. De begrazing met heideschapen bevalt zo goed dat er nu een schaapskooi wordt gebouwd aan het begin van de Zeeweg naar Bergen aan Zee.

Heideschapen

De schapen waarmee Marijke werkt zijn Kempische en Veluwse heideschapen. Ze komen uit de ‘oerkudde’ van Sjraar van Beek van Landschapsbeheer De Wassum. Hij is decennia geleden begonnen met het inzetten van schaapskuddes voor natuurbeheer. Door strenge selectie is in de loop der jaren een heel sterk schapenras ontstaan. Ze redden zich prima in de natuur, in tegenstelling tot een schaap dat gewoon ergens in een wei opgegroeid is.

Marijke Dirkson

Voor Marijke zijn natuur, mensen en dieren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze werkt al 10 jaar met schapen. Als boswachter heeft ze in veel verschillende plaatsen gewerkt. Ze werkte als boswachter bij Staatsbosbeheer in verschillende gebieden, en later als coördinator van de vrijwilligers en uitzendkrachten in bezoekerscentrum De Hoep van het PWN. Begin dit jaar is ze gestart met haar bedrijf Landschapsbeheer Rinnegom.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |