Nieuws: 19-08-2014 Houtoogst Robbenoordbos

Vanaf deze week heb je in het Robbenoordbos net ietsje minder kans om een boompje te raken…. Deze week start Staatsbosbeheer namelijk met de jaarlijkse houtoogst. Tegelijkertijd wordt het hout opgeruimd dat in het bos is blijven liggen na de laatste stormen. De werkzaamheden vinden verspreid in het bos plaats met oogstmachines. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. Tot uiterlijk maart kunnen de werkzaamheden duren.

Vanwege de kleigrond, groeien de bomen snel in het Robbenoordbos. Als Staatsbosbeheer niet ingrijpt, groeit het bos in enkele jaren dicht. Vooral jonge bomen krijgen dan onvoldoende ruimte om zich te ontwikkelen tot een volwassen boom. De werkzaamheden leiden tot natuurlijker bos en bieden kansen voor meer planten- en diersoorten.

Duurzaam bosbeheer

Het Robbenoordbos is een productiebos waar houtoogst plaatsvindt met als doel natuurlijke verjonging te bevorderen. Met de houtoogst worden grotere open plekken gemaakt. Soms planten we daar nieuwe bomen maar meestal valt er voldoende zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Voor kwaliteitshout treft Staatsbosbeheer regelmatig maatregelen in het bos. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken van te zagen. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer is jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen.
De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld. Het herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels, bosmieren of bijzondere planten aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |