Nieuws: 17-08-2014 Werkbezoek Ameland aan Schoorl

Op Ameland zijn er plannen om het fietsen met mountainbikes op (onverharde) paden beter te regelen. Er zijn geen vaste mtb-routes op het eiland en het onverhard fietsen is in principe niet toegestaan. Wel is er, heel bijzonder, jaarlijks een groot mountainbike evenement.

De 5e editie van MTB Ameland werd op 8 en 9 maart 2014 georganiseerd. In dat weekend werden een strandrace, Fun- en Prestatie Tijdritten en toertochten verreden. Er is grote belangstelling voor dit evenement en deelnemers komen vanuit het hele land. De organisatie, in handen van de Stichting Sportpromotie Ameland krijgt daar terecht veel lof voor! Er lijkt zeker mogelijkheid om een vaste mtb-route op Ameland aan te leggen. Vanuit de gemeente en de Stichting Sportpromotie is het initiatief gekomen om te onderzoeken of dat uitvoerbaar is. Omdat wij in Schoorl al enige (!) tijd bezig met hetzelfde is er 15 augustus een delegatie van het eiland bij ons op bezoek geweest.
In Schoorl hebben we alleen met de terreinbeheerder Staatsbosbeheer te maken. Op Ameland zijn dat er veel meer: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, De Vennoot Ameland, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat. De drie mensen die afgelopen vrijdag langs kwamen waren (v.l.n.r) Tonnie Overdiep van Rijkswaterstaat, namens de gemeente Casper van de Kamp en voor het Staatsbosbeheer Marjan Veenendaal. Casper van de Kamp is Combifunctionaris Sport op Ameland (evenementen coördinator SPA en Sportmanager Buurtsportcoach bij gemeente).

Het initiatief voor het reguleren van het MTB-en op Ameland is gekomen vanuit de grootste terreinbeheerders (SBB en RWS). Van de Kamp probeert samen met hen dit initiatief vanuit zijn functie bij de gemeente (sportmanager/buurtsportcoach) in goede banen te leiden. Daarnaast is hij vanuit zijn rol als evenementen coördinator bij de Stichting Sportpromotie Ameland al jaren nauw betrokken bij het overleg over mountainbiken op het eiland om het (unieke) gebruik van de terreinen voor de evenementen te waarborgen (MTB Ameland en Tri-Ambla voor mountainbiken).

De uitwisseling was leuk, boeiend en vooral zinvol. Jeroen Pater van het SBB heeft veel verteld over ons gebied en het werk rond het herstel van de duinen na de grote branden. Daarna zijn we op de fiets het terrein in gegaan en hebben m.n. bij het eerste bruggetje veel kunnen laten zien van de verschillen tussen de conditie van de route in het bos en het open veld. Want ook zij zullen hetzelfde tegenkomen: zand en zand met de (on)mogelijkheden om dat berijdbaar te houden. Vol bewondering waren zij over wat wij beschikbaar hebben aan vrijwilligers, ons onderkomen op de Paardenweide, gereedschap en materialen.
Natuurlijk hebben we het ook gehad over de traagheid waarmee de procedures voor de vergunningen voor de aanleg gepaard gaan. De wetten en regelingen waaraan die aanvragen getoetst moeten worden zullen ook zij gaan tegenkomen.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |