Nieuws: 18-12-2014 Update Schoorl 18-12-2014

Als je denkt dat toch met elk puntje en belang rekening gehouden is, de vergunning afgegeven is en dat je uiteindelijk aan de gang kunt dan nog kan er weer vertraging optreden.

Op zo ongeveer het allerlaatste mogelijk moment heeft de provincie van een belanghebbende alsnog een bezwaar ontvangen naar aanleiding van de uitgegeven vergunning voor het verplaatsen van de mountainbikeroute in Schoorl. It’s a rough ride so to speak.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle betrokkenen ook dit keer in staat zijn om de bezwaren weg te nemen of goed te adresseren. Helaas betekent het wel dat we vooralsnog geen beroep op onze vrijwilligers gaan doen om te starten met de aanleg. Onze voorbereidingen gaan natuurlijk wel gewoon door, zodat we snel van start kunnen als alles geregeld is.

Natuurlijk is het een teleurstelling voor iedereen –voor ons en Staatsbosbeheer ook- maar we hebben goede hoop dat we door inzet van de juiste mensen en onze gekozen strategie alsnog snel kunnen beginnen met de aanleg.

We rekenen op jullie steun, geniet van de bestaande route en we hopen dat dit allerlaatste bezwaar snel kan worden weggenomen. Wij gaan ons daar in ieder geval voor de volle 200% voor inzetten.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |