Nieuws: 25-02-2014 Wagyu’s in de Schoorlse Duinen

Binnenkort een rondje loeihard over het parcours? Kijk dan niet gek op als er iets naar je terug staat te loeien…

De kudde Japanse wagyu’s (inderdaad koeien…) in de Schoorlse Duinen krijgt namelijk een groter begrazingsgebied. Het zuidelijk deel van het duingebied komt erbij. In dit deel zijn de afgelopen maanden verbrande stobben weggehaald en is een open duingebied ontstaan. De koeien moeten ervoor zorgen dat opkomende struiken en bomen hier geen kans krijgen zodat wind en natuur alle ruimte hebben.

Het nieuwe begrazingsgebied loopt vanaf het Vogelmeer tot Grote Ganzenveld, inclusief Mariavlakte en het Frederiksveld. De afgelopen weken is het hele begrazingsgebied rondom begrensd door een raster en zijn de kruisingen met fietspaden voorzien van vee-roosters. De laatste werkzaamheden vinden deze week plaats. Als allerlaatste gaat het raster bij de Schoorlsezeeweg weg, dat nu het nieuwe begrazingsgebied nog in tweeën deelt. Zo ontstaat er een groot aaneengesloten begrazingsgebied van circa 500 ha.

Wagyu’s

Sinds augustus vorig jaar lopen er twintig wagyu’s in de Schoorlse duinen. De koeien zijn van biologisch dynamische veehouder Boomsma uit Venhuizen. De ervaringen van het afgelopen half jaar zijn positief, dat vinden zowel Boomsma als Staatsbosbeheer. De koeien functioneren goed in het duingebied. Ook recreanten vinden de koeien een toegevoegde waarde voor het gebied. En wees gerust…. Het zijn rustige koeien die zich niets aantrekken van wandelaars of vredelievende mountainbikers.

Stuivende duinen

De wagyu’s dragen bij aan open duinen waar op kleine schaal zandverstuiving gaat plaatsvinden. Lees meer op de website van Staatsbosbeheer.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |