Nieuws: 18-02-2015 Update Schoorl 18-02-15

Bergen 18 februari 2015.
Voorbereidende werkzaamheden mountainbikeroute stop gezet

In samenspraak met de gemeente heeft Staatsbosbeheer de voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassingen aan de mountainbikeroute per direct stop gezet. Staatsbosbeheer overlegt nu met de gemeente over het vervolg.

Voordat de vergunning is aangevraagd bij de provincie heeft Staatsbosbeheer overleg gehad met de gemeente Bergen over het aanpassen van de mountainbikeroute. Op basis van dit gesprek heeft Staatsbosbeheer destijds besloten geen omgevingsvergunning (WABO-verzoek) aan te vragen. De conclusie was dat de aanpassingen van de mountainbikeroute passen binnen het nieuwe op handen zijnde bestemmingsplan. De mountainbikeroute wordt verlengd en verlegd naar het oostelijk deel van het gebied.
De gemeente Bergen heeft het nieuwe bestemmingsplan nog niet vastgesteld. Staatsbosbeheer bereidt nu de aanvraag van een omgevingsvergunning voor en heeft hierover nauw contact met de gemeente.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |