Nieuws: 2015: januari

09-01-2015 Update Schoorl 09-01-2015

Aanleg Schoorl start met omkeerbare werkzaamheden. MTB-Noordwest start in overleg met Staatsbosbeheer met de aanleg van de nieuwe mountainbike route in Schoorl alleen omkeerbare werkzaamheden zullen nu worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen in het ergste geval weer ongedaan worden gemaakt. Dit geldt in ieder geval voor de periode waarin het bezwaarschrift op de vergunning bij de provincie in behandeling is.

De vergunning voor het verplaatsen van de mountainbike route in Schoorl is afgegeven door de provincie. Ondanks de zorgvuldige aanpak en lange aanloop is medio december een bezwaarschrift binnen gekomen. Het bezwaar kan een schorsende werking opleveren en in het ergste geval het intrekken van de vergunning door de provincie.

Verleggen en verlengen

De route wordt verplaatst van het westelijke gedeelte van de Schoorlse duinen, met hoge natuurwaarden, naar het Oostelijke gedeelte van het gebied. Dit oostelijke gedeelte is beter geschikt voor recreatie. Ook wordt de route verlengd om zo het grote aantal gebruikers ruimte te geven. Dit voorkomt erosie omdat fietsers minder rondjes of slechts een gedeelte van de route rijden. Minder druk en meer spreiding op de route betekent ook minder onderhoud.

Grondige voorbereiding

Wij vinden dat verantwoord en gereguleerd MTB’en in de natuur goed is voor alle belanghebbenden en dat de gevolgen voor diezelfde natuur niet of zeer beperkt zullen zijn. In ieder geval niet meer dan bij andere vormen van recreatie. Door de grondige voorbereiding (meer dan 3 jaar) en zeer zorgvuldige uitvoering samen met Staatsbosbeheer zien we dan ook het verdere verloop met vertrouwen tegemoet.

Zorgvuldig werken

Het is van groot belang om de werkzaamheden goed uit te voeren, de vergunning is daarin onze leidraad . We gaan starten met werkzaamheden als: het wegharken van het naaldendek tot op de humuslaag. Dit zijn omkeerbare werkzaamheden. Wat we dan bijvoorbeeld nog niet kunnen doen is; opslag en struiken weghalen als dit nodig is.
We dienen o.a. rekening te houden met de flora en fauna die vermeld staan op de rode lijst. Daarnaast werken we volgens de gedragscode die de ecoloog van Staatsbosbeheer voor ons heeft opgesteld. Deze code geeft o.a. aan welke materielen en materialen we mogen gebruiken, en waar we om heen moeten of van weg moeten blijven. Heel veel regels dus, aan de ene kant is dat soms lastig, maar noodzakelijk om de kwetsbare natuur te beschermen. De regels geven ons ook houvast en maken het mogelijk om een duurzame route aan te leggen voor nu en de toekomst.
Lopende het bezwaar gaan we slechts met een kleine groep goed geïnstrueerde vrijwilligers aan de slag gaan. Binnen de aanvullende voorwaarden kunnen we namelijk geen grote groepen vrijwilligers aan de gang houden.
En dan nog een kleine primeur, de foto bij dit nieuwsbericht laat daadwerkelijk de eerste meters zien van het nieuwe gedeelte van de route.

Inzet vrijwilligers

Velen van jullie hebben zich inmiddels aangemeld als vrijwilliger, waarvoor dank.
We zullen binnenkort een kleine digitale enquête verspreiden onder de aangemelde vrijwilligers. We willen graag weten waarmee jij MTB-Noordwest van dienst kan en/of wil zijn zodat we jullie strategisch kunnen inzetten. Meer daarover volgt.

Wij weten dat jullie staan te springen, maar jullie geduld levert straks een mooie, uitdagende route op.

Wanneer kunnen we de nieuwe route rijden?

Simpel gezegd; Zodra wij het aangeven en voorlopig niet. Het is volgens de vergunning niet toegestaan. (=verboden).Het lijkt natuurlijk vreselijk interessant de nog niet geheel gerealiseerde route te gaan zoeken en delen te gaan rijden. Alsjeblieft doe het niet! Het werkt ons tegen.

Zodra het kan zijn jullie de eerste die het horen. Er komen zeker inrijsessies want de route kan in den beginne loodzwaar zijn omdat de ondergrond nog zacht is. Inrijden en genieten is straks dus bittere noodzaak.
Gelukkig ligt er tot die tijd een prachtige route van 15km, geniet van de prachtige natuur en de prachtige sport die we beide een warm hart toedragen.

29-01-2015 Schapenhekken

Het onderhoudsteam van Schoorl is constant bezig om de erosie of mulheid van de route tegen te gaan. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan door trial en error maar is er ook goed gekeken hoe men zaken oplost op andere routes in Nederland maar ook daarbuiten.

Waar we tot voor kort werkten met kunststof honingraat platen, ook wel splitplaten genoemd, is het nieuwste gebbetje op onderhoudsgebied het schapenhek……..ja, een hek maar dan plat! Een beetje afgekeken van de route in Zandvoort, daar ligt op een kort fel klimmetje ook zo’n schapenhek. Er liggen nu sinds enkele dagen 2 stukken van 10 meter lang en 75cm breed een stukje voor de Zwarte Blink en onze eigen ervaringen zijn zeer positief. De voordelen zijn o.a.:
-goedkoper per meter
-vele malen mooier
-duurzaam
-makkelijk te plaatsen
De schapenhekken komen van Schapenhek.nl uit De Beemster. Schapenhek.nl geeft ons een leuke korting en is daarmee onderhoudspartner in natura geworden