Nieuws: 15-02-2016 Samen genieten & respectvol delen

Als bestuur van een mountainbikevereniging wil je het liefst positief met je passie bezig zijn; fietsen! Helaas worden we op dit moment geconfronteerd met een tweetal vervelende en negatieve zaken, waar we graag iets over kwijt willen.

Kleine groep zorgt voor gevoel van overlast

Het is een kleine groep mountainbikers, maar ze hebben - soms ongewild - een grote impact op de beleving van overlast van andere recreanten in de Schoorlse duinen. De mountainbikers die op verboden paden rijden en niet thuis geven, als ze worden aangesproken op hun gedrag. Net als voor de wandelaars, ruiters en Staatsbosbeheer is deze groep ons ook al langere tijd een doorn in het oog. Het onaangepaste gedrag zorgt voor vertragingen in het formele besluitvormingsproces van de nieuwe route en werkt behoorlijk demotiverend voor de vrijwilligers die hun ziel en zaligheid in de nieuwe route steken.

Door je aan de regels te houden kunnen we eenvoudig samen genieten van al het moois dat de Schoorlse duinen te bieden hebben. Met respect voor elkaar en de natuur. Dat bewijst het overgrote deel van de wandelaars, ruiters en mountainbikers dagelijks en al ruim 20 jaar!

Dus - kleine groep - denk even na voordat je doet. Houd je aan de regels en rij alleen op de paden waar dat is toegestaan. Hou rekening met anderen en blijf altijd vriendelijk. Respect begint altijd bij jezelf. Je verdient respect door je zelf respectvol te gedragen.

Sabotage en vernieling nieuwe route

Wij zijn 5 jaar geleden samen met Staatsbosbeheer het project rond de nieuwe route gestart. De omlegging van de mountainbikeroute maakt integraal onderdeel uit van de plannen van Staatsbosbeheer en de Provincie om de natuur de ruimte te geven in het westen van Schoorlse duinen en de recreatie te concentreren in het oostelijke deel van het gebied. Bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen is altijd zorgvuldig omgegaan met de natuurwaardes en de belangen van overige recreanten in het gebied.

Wij betreuren het dan ook te moeten melden dat we vanaf september 2015 wekelijks, vaak dagelijks, te maken hebben met (ernstige) sabotage aan- en slopen van delen van de nieuwe route. (Deze route is nog in aanleg en niet open voor publiek!) Dat er tegenstanders van de route zijn kunnen we begrijpen. Het recht in eigen handen nemen is volgens ons echter nooit de oplossing. De vernieling van de erosie werende maatregelen heeft helaas ook geleid tot schade aan de natuur. Daarnaast lopen onze vrijwilligers door de sabotage en vernielingen onnodig gevaar om (ernstig)ten val te komen. Vrijwilligers die, geheel belangeloos en zeer zorgvuldig, vele uren aan de nieuwe route hebben besteed onder toezicht van Staatsbosbeheer.

Helaas weten we niet wie of welke persoon er verantwoordelijk is voor deze acties, wij zouden namelijk graag met hen, hem of haar in gesprek gaan. Wij geloven in constructief overleg om samen, binnen de mogelijkheden van de vergunningen, tot oplossingen te komen. Stop alsjeblieft met saboteren, slopen, termen als “oorlog” en “steeds harder wordende acties” en ga gezamenlijk met ons op zoek naar oplossingen. In andere natuurgebieden in Nederland en in het buitenland lukt het immers wel om samen van de natuur te genieten. Dit moet in Schoorl, net als in de afgelopen 20 jaar, toch ook kunnen?

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |