Nieuws: 30-03-2016 Uitspraak Raad van State

Je bent bezig aan een waanzinnige klim. Benen doen pijn, het melkzuur zit ver achter je oren maar je geeft niet op. Alle aanvallen op je positie weet je te pareren. Op het lichtste verzet stoemp je door. Er nadert een bocht. Daar is de top eindelijk! Op het gevoel van euforie trap je de laatste meters. Stuur om en dan … de klim gaat nog even een paar honderd meter door. Top nog niet bereikt. Wat doe je dan? Even diep inademen, schrap zetten en volle bak doorgaan. Op naar de afdaling!

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan rond de verleende vergunning voor de nieuwe mountainbikeroute rond Schoorl. In dit bericht onze eerste analyse en plan. BELANGRIJK: de uitspraak heeft niets te maken met de huidige route. Die blijft gewoon bestaan tot er een nieuwe route is. 

De situatie

Staatsbosbeheer (SBB) heeft in 2014 van de Provincie Noord-Holland een vergunning gekregen voor het (deels) verleggen en verlengen van de mountainbikeroute in het Schoorlse duingebied. Stichting Natuurbelang heeft in december 2014 tegen de afgifte van deze vergunning bezwaar bij de Provincie aangetekend. Dit bezwaar is door de Provincie afgewezen. Stichting Natuurbelang is hierop in beroep gegaan bij de Raad van State. Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over dit beroep.
De uitspraak
De uitspraak is te splitsen in twee delen. In eerste instantie de afwijzing van een groot aantal bezwaarpunten, voornamelijk terug te voeren op de specifieke effecten op de natuur in de Schoorlse duinen. Deze punten zijn nu definitief ongegrond verklaard en kunnen niet meer ingebracht worden in het vervolg.

Op twee zeer specifieke punten heeft de Raad van State de bezwaarmaker wel gelijk gegeven. Deze punten hebben beide betrekking op de in de vergunningsaanvraag uit 2014 opgenomen documentatie rond het verloop van de route (de kaarten) namelijk:
Één:
De ingebrachte kaart geeft het verloop van de route onvoldoende duidelijk en te grof weer. Op basis van deze kaart kan niet goed worden vastgesteld dat de route daadwerkelijk voldoet aan de eisen als het gaat om bijvoorbeeld natuurgrenzen (habitat) en de maximale breedte van het pad.
Twee:
Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft terecht aangegeven dat de Zuidlus (de bestaande route) in werkelijkheid voor een klein deel een ander routeverloop heeft dan op de kaart in de verleende vergunning is weergegeven.

Op deze punten moet de Provincie nu haar beslissing om het eerdere bezwaar af te wijzen heroverwegen. Waarschijnlijk betekent dit dat er een nieuwe (specifiekere) vergunningsaanvraag gedaan moet worden.

Wat nu?

We hadden natuurlijk graag een volledige afwijzing van het bezwaar gezien, maar de uitspraak van de Raad van State is zeker niet desastreus! We hebben in de afgelopen jaren immers niet stil gezeten. Met inachtneming van alle aanwezige natuurwaarden is de route in constant overleg met Staatsbosbeheer zorgvuldig ingepast. Hierdoor is het nu mogelijk om de route met veel meer detail en definitief op de kaart te zetten. Een kaart op basis waarvan goed kan worden vastgesteld dat de route aan alle eisen voldoet.

Naar de top

Veel andere bezwaren zijn niet gegrond verklaard/afgewezen. Dit gaat ons zeker helpen in het vervolgtraject. Natuurlijk (en helaas) zorgt dit wel voor verdere vertraging, maar dit hoort er blijkbaar bij. We blijven vertrouwen in een goede afloop en gaan in elk geval met nog meer meer energie samen met alle belanghebbenden aan de slag om de top te halen! En straks daar genieten van het mooie uitzicht.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |