Nieuws: 2018: mei

02-05-2018 Rabobank verenigingingsondersteuning

RABOBANK Alkmaar e.o. ondersteunt 10 verenigingen voor sport & cultuur 
de komende jaren!

De kogel is door de kerk. Rabobank Alkmaar e.o. heeft na een zorgvuldig selectieproces met ledenraadsleden en collega’s tien verenigingen voor sport & cultuur gekozen die de komende jaren ondersteund gaan worden. MTB-Noordwest is één van die 10 verenigingen! Wij zijn erg trots en blij dat we met onze pitch gekozen zijn.

Rabobank Alkmaar e.o. gaat, samen met NOC*NSF, Kunstbende, LKCA en lokale organisaties, verenigingen helpen zich klaar te maken voor de toekomst door ze te ondersteunen met kennis en begeleiding. In de afgelopen maanden zijn clubs op het gebied van sport & cultuur uitgedaagd door Rabobank om hun ambities op het gebied van financiën, bestuurlijk, gezondheid, duurzaamheid en/of maatschappelijk te pitchen.

Uit de pitch moest vooral blijken dat de verenigingen de wil en energie hebben om te werken aan deze ambitie. Aan de hand van de pitches heeft Rabobank de te ondersteunen verenigingen gekozen. De komende jaren gaan wij als Rabobank Alkmaar e.o. samenwerken met voetbalclubs SVW’27, KSV & WMC, gymnastiekvereniging SIU, theatervereniging A.F. Vrij Zijn, MTB Noordwest, Trampoline vereniging Triffis, de 8 October Vereeniging, roeivereniging Ossa en tennisvereniging Heerhugowaard.Achtergrond Rabo VerenigingsondersteuningEind januari kwamen bij Rabobank Alkmaar e.o. ruim 80 sport & cultuurverenigingen samen om elkaar te inspireren. Verenigingen staan voor veel uitdagingen. Ze kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, hebben vaak moeite met het vinden van goede bestuurders en hun ledenaantallen en vrijwilligers staan onder druk.

Rabobank onderkent de waarde van de sport- en cultuurverenigingen en zet de komende jaren in op intensieve begeleiding van verenigingen. Dat doen we in samenwerking met de 25 sportbonden die betrokken zijn bij Team Nl, NOC*NSF, Kunstbende en LKCA.

Doel is om verenigingen toekomstbestendig te maken én te houden. De praktijk laat zien dat verenigingen die een open houding hebben naar de eigen leden, maar ook naar de lokale samenleving een sterker fundament hebben dan verenigingen die dit niet doen.
‘We gaan aan de slag’

“De afgelopen periode hebben we uitgebreid met de verenigingen gesproken. Heel mooi om te horen op welke manier ze bezig zijn om hun rol in de lokale omgeving te pakken en hoe zij zich proberen aan te passen aan de huidige tijd. Samen gaan we aan de slag om de verenigingen klaar te maken voor de toekomst.” Aldus Ralph van Soomeren, directievoorzitter bij Rabobank Alkmaar e.o..

De kracht van verenigingenAls Rabobank geloven we in de kracht van verenigingen. Al die verenigingen spelen een grote rol in ons leven en in het leven van onze klanten. Rabobank Verenigingsondersteuning gaat veel verder dan een geldbedrag in ruil voor zichtbaarheid van het merk Rabobank op bijvoorbeeld een shirt of boarding. We gaan voor structurele verbeteringen en niet voor het tijdelijk vullen van de kas. Hiermee stapt Rabobank Alkmaar e.o. af van de traditionele vorm van sponsoren.