Nieuws: 13-03-2015 Schoorl update 13 maart 2015

In de afgelopen maanden is er veel gepubliceerd op sociale media en in de krant over mountainbikers in het algemeen en de mountainbike route in Schoorl in het bijzonder. Alhoewel de berichtgeving op belangrijke punten helaas onvolledig en onjuist is, hebben we steeds besloten niet via de (social)media te reageren.

Vrijwillige bijdrage blijft vrijwillig

Voor een deel van het bericht van vandaag in het NHD met als kop “SBB gaat mogelijk verdienen aan MTB route”(lees hier een versie van het artikel) maken we graag een uitzondering. Dit gaat immers direct onze leden, donateurs en sponsoren aan.

Om op ons geliefde parcours te kunnen blijven rijden, voeren wij met al onze vrijwilligers al enkele jaren het volledige onderhoud uit. Dit kunnen we ook nog eens zelf financieren door de bijdragen van onze donateurs en de vele (lokale) sponsoren. Ook een stevig deel van de kosten voor de aanpassingen waar wij nu met Staatsbosbeheer mee bezig zijn komen voor onze rekening. Onze donateurs krijgen als dank voor hun steun de “fabeltastische” MTB-Noordwest sticker en er zijn geen plannen om het vrijwillige karakter van dit donateurschap te wijzigen. Wel doen we via deze weg graag weer een oproep om, als je dat nog niet doet, ons werk te ondersteunen voor het luttele bedrag van slechts 10 euro per jaar.

Gelijk lid/en/of donateur worden? Klik hier.

Bezwaar niet gehonoreerd

Enige tijd geleden hebben we gecommuniceerd dat bezwaar is gemaakt tegen de verleende vergunning door de provincie in het kader van de Natuurbeschermingswet. Na het positieve oordeel van de voorzieningen rechter heeft ook de adviescommissie geadviseerd het bezwaar niet gegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten heeft daarop besloten dit advies integraal over te nemen en het bezwaar verworpen. De eerder afgeven vergunning is dan ook niet herroepen.

Goed nieuws dus. Dit is niet de laatste stap in een reeds langdurig traject, maar wij blijven vertrouwen hebben in een goede afloop. We hopen jullie spoedig verder te kunnen informeren.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |