Nieuws: 05-09-2018 Verbazing over PWN maatregelen

De NTFU, MTB de Zeeleeuw en MTB-Noordwest zijn verbaasd over de nieuwe fietsmaatregel die per 1 oktober geldt in het Noord-Hollands Duinreservaat. De drie mountainbike organisaties zijn bang dat de maatregel een contraproductief effect heeft.

Terreinbeheerder PWN stelt dat er op diverse plekken in het duingebied schade is ontstaan door intensief gebruik. Als beheerder van een beschermd Natura 2000 gebied stelt zij daarom beperkende maatregelen in zodat de natuur zich kan herstellen. Dat houdt in dat er 8 km aan paden wordt afgesloten voor mountainbikers. Andere recreanten behouden toegang tot deze paden.

In kilometers lijkt het mee te vallen, maar de impact op het kunnen rijden van een rondje, de aantrekkelijkheid van het pad in het algemeen en qua hoogtemeters is groter. Ook betreft het paden, die juist door het bosonderhoud kapot gereden zijn en nooit afdoende zijn hersteld. Meer info over de maatregel lees je op de website van PWN.

Contraproductief

De NTFU, MTB de Zeeleeuw en MTB-Noordwest zetten graag in op duurzame maatregelen om er voor te zorgen dat mountainbikers en overige recreanten kunnen blijven genieten van het schitterende duingebied. De voorgenomen en eenzijdige maatregel “afsluiting” draagt daar volgens de organisaties niet aan bij. En gaat voorbij aan bevindingen uit onderzoek waaruit blijkt dat de mountainbiker een minder tot gelijk effect heeft op de ondergrond. Een mountainbiker heeft bijvoorbeeld een heel geringe puntbelasting op de ondergrond. Ook zijn de geconstateerde effecten elders in het gebied te constateren op wandelpaden, die nu al verboden zijn voor mountainbikers.

Zij hebben bij PWN aangegeven dat het afsluiten van paden voor alleen mountainbikers leidt tot verdere concentratie van recreatie met conflicten en een mindere natuurbeleving tot gevolg. Daarnaast neemt het draagvlak voor maatregelen onder mountainbikers af wanneer nog meer paden worden afgesloten zonder dat daar goede alternatieven tegenover staan. De belangenorganisaties maken zich zorgen dat de maatregel, daardoor een contraproductief effect heeft op het natuurherstel. 

Zoekend naar een passende oplossing

De mountainbike organisaties hebben in de door PWN ingestelde klankbordgroep hun zorgen uitgesproken en (elders succesvolle) alternatieven aangedragen. Helaas zonder resultaat. De organisaties gaan graag in gesprek om tot een passende oplossing te komen voor zowel mountainbikers als voor de natuur.

Ondersteun mountainbike belangenbehartiging

Wist je dat de verschillende mountainbikeroutes in Noord Holland allemaal onderhouden en gefinancierd worden door mountainbikers. Alleen MTB-Noordwest vrijwilligers hebben al 3.500 uur gestoken in het onderhoud van de routes onder hun beheer. 
Wil jij nu en in de toekomst blijven genieten van de Noord-Hollandse mountainbike routes en het PWN gebied? Sluit je dan aan bij NTFU en/of MTB-Noordwest. Met jouw steun kunnen deze organisaties jouw belangen behartigen, hun (vrijwilligers)werk blijven doen én uitbreiden.

Meer informatie over NTFU belangenbehartiging.

Word lid of donateur bij MTB-Noordwest.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |