Nieuws: 2015: maart

04-03-2015 Kenya Classic 2015

Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vindt de vijfde editie van Kenya Classic plaats: een bijzondere zesdaagse mountainbiketocht door het zuiden van Kenia. De Kenya Classic is een fysieke en mentale beleving die de prachtige natuur van Zuid-Kenia verbindt met het werk van Amref Flying Doctors in Afrika.

Er kan als individu of als team worden meegedaan. Iedere deelnemer werft voor aanvang van de Kenya Classic minimaal 5.000 euro aan sponsorgeld. De opbrengst van deze unieke tocht draagt bij aan het verbeteren van de gezondheidssystemen in Afrika.

Met eigen ogen zien waar je sponsorgeld heen gaat

Deelnemers die de uitdaging aangaan en op 10 oktober aan de start staan van deze uitdagende rit, zullen zich de komende maanden storten op het sponsorwerven voor Amref Flying Doctors. Zij zullen tijdens de week gelegenheid krijgen om met eigen ogen te zien waar zij zo hard voor gewerkt hebben. De deelnemers aan de Kenya Classic bezoeken tijdens de tocht Amref-projecten en kunnen direct ervaren welk verschil Amref Flying Doctors maakt in Kenia. 

‘Alles lijkt hier voor mij samen te komen; Prachtig mooi doel, mountainbiken in een landelijke omgeving en met je eigen ogen dit mogen aanschouwen’. Jos - deelnemer 2014

De deelnemers van de Kenya Classic 2014 zamelden ruim 450.000 euro in voor Amref Flying Doctors.

Amref Flying Doctors

Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Met voorlichting, opleiding en onderzoek richten zij zich op het behoud van gezondheid. Zo werkt Amref samen met de lokale bevolking aan goed functionerende gezondheidssystemen en een gezonde toekomst. Voor meer informatie over Amref, kijk op www.amref.nl.

Inschrijving jubileum editie

De inschrijvingen voor de vijfde editie van de Kenya Classic zijn geopend. Deelname aan Kenya Classic 2015 is slechts weggelegd voor 100 avonturiers. Er zijn al 50 deelnemers ingeschreven. Voor meer informatie en inschrijvingen, ga je naar www.kenyaclassic.com.

10-03-2015 Uitbreiding MTB-nee?

In de afgelopen dagen is een pamflet rondgedeeld in de directe omgeving van de mountainbike route in Schoorl.

In de tekst van het pamflet worden uitspraken gedaan over mountainbikers in het algemeen en over de plannen voor de nieuwe mountainbike route. Wij herkennen ons niet in deze uitspraken. Als MTB-Noordwest gaan we graag in gesprek met belanghebbenden en hebben we het vertrouwen dat we eventuele zorgen weg kunnen nemen. We willen en hopen immers dat iedereen in goede harmonie en met respect voor elkaar en de natuur kan genieten van al het moois dat de Schoorlse duinen ons biedt.
MTB-Noordwest zal in gesprek treden met de pers(o)on(en) achter deze actiegroep.

Bekijk hier het gehele pamflet

11-03-2015 MTBNW goes MVO

Uiteraard dragen wij op velerlei manieren ons steentje bij aan onze samenleving en ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ons niet vreemd.
Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag zijn onze onderhoudsmanagers met een groep leerlingen van het PCC Oosterhout bezig geweest op de route van Schoorl. Dit alles in het kader van een maatschappelijke stage……droomstage!

Was het maandag nog wel frisjes in de wind, dinsdag was het zweten.
Maandag stond als eerste het stuifzand bij de Kerf op het programma. Veel erosiewerende maatregelen zijn getroffen om het rijdbaar te houden voor deze zomer. Dankzij de lopende bezwaarprocedure zullen we hier deze zomer zeker nog fietsen. De passerende MTBers waren zeer enthousiast. MTB-Noordwest zorgde uiteraard voor koek en frisdrank, de appels waren vergeten …….. Uiteindelijk was het zoveel werk dat de dag omvloog voor je er überhaupt erg in had.
Nog een aanhanger met snippers geladen en voor de Bokkenweide het klimmetje gesnipperd.

Dinsdag eerst de ZW hoek hersteld, daarna naar de stuifduinen na brug één. Hier hebben we de route ook voorzien van erosiewerende maatregelen. Iedere keer lieten passerende MTBers of de proefrijdende PCCers zien dat het niet goed liep, maar uiteindelijk waren we tevree!! Na nog een aanhanger snippers bij de Il primo start te hebben gebracht was dag 2 ook weer voorbij en behoorlijk rozig vd zon ging iedereen huiswaarts.

Vandaag is de afdaling van De Nok aangepakt en daarna het stuk van de kuil tot het “korte, gemene klimmetje.
Morgen gaan de leerlingen op Geestmerambacht aan de slag.

Goed gewerkt mannen van PCC Oosterhout, dank voor jullie inzet!

13-03-2015 Schoorl update 13 maart 2015

In de afgelopen maanden is er veel gepubliceerd op sociale media en in de krant over mountainbikers in het algemeen en de mountainbike route in Schoorl in het bijzonder. Alhoewel de berichtgeving op belangrijke punten helaas onvolledig en onjuist is, hebben we steeds besloten niet via de (social)media te reageren.

Vrijwillige bijdrage blijft vrijwillig

Voor een deel van het bericht van vandaag in het NHD met als kop “SBB gaat mogelijk verdienen aan MTB route”(lees hier een versie van het artikel) maken we graag een uitzondering. Dit gaat immers direct onze leden, donateurs en sponsoren aan.

Om op ons geliefde parcours te kunnen blijven rijden, voeren wij met al onze vrijwilligers al enkele jaren het volledige onderhoud uit. Dit kunnen we ook nog eens zelf financieren door de bijdragen van onze donateurs en de vele (lokale) sponsoren. Ook een stevig deel van de kosten voor de aanpassingen waar wij nu met Staatsbosbeheer mee bezig zijn komen voor onze rekening. Onze donateurs krijgen als dank voor hun steun de “fabeltastische” MTB-Noordwest sticker en er zijn geen plannen om het vrijwillige karakter van dit donateurschap te wijzigen. Wel doen we via deze weg graag weer een oproep om, als je dat nog niet doet, ons werk te ondersteunen voor het luttele bedrag van slechts 10 euro per jaar.

Gelijk lid/en/of donateur worden? Klik hier.

Bezwaar niet gehonoreerd

Enige tijd geleden hebben we gecommuniceerd dat bezwaar is gemaakt tegen de verleende vergunning door de provincie in het kader van de Natuurbeschermingswet. Na het positieve oordeel van de voorzieningen rechter heeft ook de adviescommissie geadviseerd het bezwaar niet gegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten heeft daarop besloten dit advies integraal over te nemen en het bezwaar verworpen. De eerder afgeven vergunning is dan ook niet herroepen.

Goed nieuws dus. Dit is niet de laatste stap in een reeds langdurig traject, maar wij blijven vertrouwen hebben in een goede afloop. We hopen jullie spoedig verder te kunnen informeren.

24-03-2015 Inloopavond MTB route Schoorl

Fietsen op wandelpaden in de Schoorlse Duinen blijft uiteraard verboden en in de nieuwe mountainbikeroute komt géén gezamenlijk gebruik van paden.
Staatsbosbeheer meldt dit in de oproep voor een inloopavond op donderdag 2 april vanaf 19:00 uur in het buitencentrum Schoorlse Duinen aan de Oorsprongweg 1 in Schoorl.

Staatsbosbeheer organiseert deze inloopavond nav van allerlei vragen en onduidelijkheden die ontstaan waren onder bewoners, wijkraden en de pers.

Verlengen en verplaatsen

Staatsbosbeheer wil de huidige mountainbike route verlengen en verplaatsen om ruimte te bieden aan natuur en recreatie. Verplaatsen van recreatie naar het oostelijk deel van het gebied zorgt voor rust en kansen voor de flora en fauna in het westelijk gedeelte van de Schoorlse duinen. Grijze duinen, met een uitbreidingsprioriteit volgens Natura2000, krijgen de kans om zicht te ontwikkelen. De fiets- en wandelroutes zijn straks geconcentreerd in het oostelijke, voor recreatie bestemde en geschikte gedeelte van de bossen en duinen.
Alle huidige vormen van recreatie(wandelen, hardlopen, fietsen, nordic walking, en trailrunnen o.a., betreffen extensieve vormen van recreatie en omdat gezamenlijk gebruik van paden wordt voorkomen, gaat dit goed samen. Bij het uitzetten van de route worden uiteraard alle flora en fauna regelgeving nauwlettend in acht genomen en nageleefd. Bomen kappen is absoluut niet aan de orde.
De gemarkeerde wandelroutes worden geen fietspad en zullen ook niet gezamenlijk gebruikt worden, deze blijven ook straks alleen voor wandelaars. Fietsen op wandelroutes is nu en straks ook verboden en er komt geen gezamenlijk gebruik van paden bij.

kruisingen van wandel- en fietspaden

Waar nodig worden bij kruisingen van wandel- en fietsroutes natuurlijke maatregelen genomen om de snelheid eruit te halen, onder andere door de mountainbikeroute zodanig te laten lopen dat men op een natuurlijke manier snelheid dient te minderen.

Parkeren

Er zijn straks nog meer opstapplaatsen voor fietsers omdat de route meer noord-zuid gesitueerd gaat worden en er dus meer parkeerplaatsen(de grote parkeerplaats bij Hargen o.a.) op korte afstand van de route komen te liggen. Het overgrote deel van de fietsers komt momenteel al op de fiets naar de Schoorlse duinen. Fietsers die met de auto komen kunnen makkelijk en ruim parkeren op de openbare parkeerplaatsen en dan via het reguliere fietspad binnen twee kilometer op de route zijn.